siemens.com
Práca a Kariéra
Ponuka práce koncernu Siemens na Slovensku


Voľné pracovné pozície

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.


Bratislava
 1. Obchodný Manažér (Ref. č.: 100259)

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.


Bratislava
 1. IT Aplikačný inžinier v energetike (Ref. č.: 105008)

Siemens Mobility s.r.o.


Bratislava
 1. Travel Expense Administrator (Ref. č.: 104972)
 1. Fix asset/AP, AR Accountant for Siemens Mobility (Ref. No.: 104863)
 1. Senior General Ledger Accountant for Siemens Mobility
 1. Brigádnik- Operátor na servisnom dispečingu (Ref. č.: 103857)
 1. HR Business Partner for Siemens Mobility (Ref. No.: 104000)
Žilina
 1. SW Inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS (ETCS OnBoard Unit)
 1. HW Inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS (ETCS OnBoard Unit)
 1. Inžinier pre SCADA systémy napájania trakčných vedení a monitorovanie infraštruktúry
 1. SW projektant operačných a kontrolných systémov (Ref. č.: 68176)
 1. Sicas HW Engineer (Ref. č.: 69249)
 1. Tester elektronického stavadla
 1. Senior systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS (ETCS On-Board Unit) – Team Leader (Ref. č.: 92751)
 1. Inžinier pre oblasť GSM a rádiových komunikačných sietí (Ref. č.: 92455)
 1. Tester pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS OBU (Ref. č.: 92750)
 1. Validátor ETCS OBU (Ref. č.: 91699)
 1. Referent pre technickú dokumentáciu (Ref. č.: 99248)
 1. SITRAS RSC developer (Ref. č.: 91708)
 1. Medior Java vývojár pre projektantský nástroj EPOS (Ref. č.: 96258)
 1. Inžinier pre SCADA systémy riadenia staníc (WinCC OA) (Ref. č.: 100160)
 1. Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety Manager (RAMS) (Ref. č.: 67723)
 1. Manažér kvality pre projekty v oblasti železničných zabezpečovacích systémov (Ref. č.: 92463)
 1. Aplikačný inžinier pre oblasť rádiových sietí (Ref. č.: 67719)
 1. Systémový inžinier pre oblasť dátových a komunikačných sietí (Ref. č.: 67718)
 1. Inžinier železničných zabezpečovacích systémov (Ref. č.: 68174)
 1. Frontend/ Backend SW developer pre mobility projekty (Ref. č.: 67096)
 1. Projektant napájacích systémov pre železnice – automatizácia procesov (Ref. č.: 68170)
 1. Referent pre technickú dokumentáciu - Kreslič Autocad (Ref. č.: 66993)
 1. Systémový inžinier pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS (ETCS On-Board Unit) (Ref. č.: 67720)
 1. HR Business Partner for Siemens Mobility (Ref. No.: 104000)
 1. Requirement Manager (Ref. č.: 103244)
 1. Communication Systems Manager in Bid Phase (Ref. No.: 102974)

Kontaktné informácie

Siemens s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.siemens.sk

Siprin, s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.siprin.sk

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.sat-automation.sk

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Human Resources
Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 04 Bratislava

www.oez.sk

Siemens Healthcare s.r.o.
Human Resources
Lamacská cesta 3/A
841 04 Bratislava

www.siemens.sk